Bilim Kitapları

Fizik, kimya, matematik, mühendislik ve felsefe gibi birçok farklı bilim dalında uzmanlar tarafından hazırlanan bilim kitapları, insan yaşamını doğrudan ya da dolaylı yönden etkileyen her bir olaya ya da düşünceye bilim displini bakış açısı altında yaklaşır ve temelinde insanın en yoğun hissetiği duygulardan biri olan ‘merak’ duygusunun giderilmesine odaklanır. Bilim kitaplarının her birini aynı standartlar ve perspektifte değerlendirmeye çalışmak yanlış bir bakış açısı olup, uzmanlık alanına bağlı normların kitabın içeriği üzerinde yapacağı etkiyi göz ardı etmemek gerekir. Tabii birçok farklı alt dala ayrılan bilim noktasında yazılan eserlerin bir kısmı, incelediği alanlar, yazarın edebi başarısı ve düşüncelerini berrak bir şekilde okura aktarabilmesi gibi faktörlere bağlı olarak okunması gereken bilim kitapları içerisine dahil edilir. Farklı bir bakış açısı olarak, bilim kitapları dahilinde okunması gereken kitapların okurun yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği, belirleyici faktörün; okurun, vazgeçilmez olan merak duygusunu hangi alana yönelttiği olduğunun altı çizilebilir.

Popüler Bilim Kitapları ile Evreni Yakından Tanıyın !

Hiç şüphesiz bilim kitapları yalnızca profesyonel olarak bilim içerisinde yer alanların değil, merak duygusu ile evrendeki gelişmeleri yakından takip etmek isteyen her okurun tercih ettiği yapıtlardır. Her ne kadar literatüre bağlı olarak bazı eserler anlaşılmaz olsa da, bütün itibariyle bakıldığında evrendeki gelişmeleri ve 21. yy. teknolojisini yakından takip etmek için hala en çok tercih edilen kaynaklar arasında bilim kitapları yer alır. Elbette teknolojinin hızlı değişimi ile oluşan okur beklentisi bilim kitaplarının da çeşitli alt dallara ayrılmasına yol açar. Bu duruma verilebilecek en net örneklerden biri; son dönemde popülaritesini hızla arttıran uzay bilim kitapları olabilir. Dünya üzerindeki kaynakların tüketilmesine doğru giden süreç ve uzayı keşfetme çalışmalarının hızlanması okur beklentilerini de etkileyerek uzay bilimi ile ilgili fikir edinmeyi sağlayan kitapların ilgi görmesindeki ana etkenlerdendir. Tabii burada örnek olarak gösterilen uzay kitapları başta olmak üzere teknolojinin ve günlük olayların etkisinde ortaya çıkan eserlerin tümünü popüler bilim kitapları kapsamında değerlendirmek gerekir.

Bir önceki paragraflarda da ifade edildiği gibi; bilim kitaplarının birçoğu her ne kadar genele hitap eden bir dille yazılmış olsa da, uzmanlık alanına giren kitaplardan alınan verimin arttırılması ile genel literatüre hakim olmak doğru orantılıdır. Diğer bilim kitaplarına kıyasla daha güncel konulara değinen ve anlaşılabilirlik yönü yüksek olan popüler bilim kitapları, bu yönleriyle okurların ilgisini çekerek tahmin edilebileceği gibi kısa sürede bilinirliğini arttıran bir yapıya sahiptir.

Elbette bilim kitapları için kesin çerçevelerde değerlendirme yapmak ve eserleri belirli sınıflara ya da edebi akımlara göre tasnif etmek her zaman mümkün değildir. Tabii bu noktada unutulmaması gereken; içeriği itibariyle bilime dair önemli noktalara değinse de, yapısal olarak roman türünde kaleme alınan eserlerin de varlığıdır. Bilimsel konuları işleyen bu eserler genellikle distopya ve ütopya şeklinde iki farklı kanal üzerine eğilerek bilim kurgu kitapları kategorisinin temelini oluşturur. Dolayısıyla kitapları inceler ve yorumlarken; yalnızca içeriklerine değil, tarzlarına da hakim olmak ve bu perspektifte değerlendirme yapmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

İlginç Bilim Kitapları kitUP’da Sizi Bekliyor !

kitUP uygulaması ile evrenin geçmişi ve geleceği adına birçok bilinmezin aydınlanmasına yardımcı olan ilginç bilim kitapları hakkında daha fazla bilgi edinebilir, 21. yy’ın takip edilmesi zor teknolojik ivmelenmesini yakından takip ederek yaşamızı şekillendirebilir ve daima hissettiğiniz merak duygusunu dizginleme fırsatı bulabilirsiniz.

Kişisel Gelişim

flow-e-kitap

Psikoloji

are-you-fully-charged-e-kitap

Biyografi ve Tarih

the-strange-order-of-things-e-kitap