Biyografi ve Tarih Kitapları

Yaşadığı dönemde çeşitli olaylar sonucunda başarılara imza atmış ya da ün yapmış aktörlerin yaşamlarının ve hayata bakış açılarının anlatıldığı biyografi kitapları ile medeniyet tarihi, siyasi tarih vb. birçok farklı alana ayrılarak tasnif edilen tarih kitapları, birbiri ile oldukça yakın ilişki içerisinde olan ve gelecek adına yeni hedefler koymak, bakış açısını değiştirmek ve günümüz teknolojilerini yakından takip ederken dünyanın değişim süreciyle ilgili fikir sahibi olmak isteyen okurlar için vazgeçilmez hazinelerdir.

Ufkunuzu Açacak Biyografi ve Tarih Kitapları KitUP’da!

Sergilediği davranış, aldığı karar ya da kazandığı savaşlar ile ün yapan kişilerin tarihe yön vermesi ve tarih kitapları için baş aktör konumunda bulunması dolayısıyla biyografi ve tarih kitaplarını birbirinden net bir çizgi ile ayırmak mümkün değildir ve bu durum, biyografı kitaplarının tarih kitapları ile bütünleşik bir sistem olarak çalışmasının önünü açar. Bu durumun en net örneğini; Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görmek mümkündür. Cumhuriyet tarihi okumak isteyen bir okurun, Mustafa Kemal’in hayatını yani biyografisini  tam anlamıyla analiz edilmeden, cumhuriyet devrimlerini ya da Kurtuluş Savaşı esnasında alınan kritik kararları kavraması mümkün değildir.

İnsanlık tarihine yön veren aktörlerin hayatlarının ve bakış açılarının okura aktarıldığı biyografi kitapları, çoğu zaman hedeflenen noktalara ulaşabilmek adına daha önce uygulanan ve başarılı olunan yöntemleri okura aktarması yönü ile ön plana çıkar ve bu yönüyle en çok okunan kitaplar içerisinde yer alır. Tüm bunlara bakıldığında; biyografi kitapları için ‘yeni parlak fikirlerin oluşmasına öncülük eden kitaplardır’ tanımını yapmak şüphesiz yanlış bır bakış açısı olmayacaktır.

Tarihten ve tarihi şekillendiren aktörlerin yaşamlarının ders alarak bugünün hayatına bakış açısını değiştirmenin yollarını arayan okurlar için kaçırılmaması gereken alanlar olan biyografi ve tarih kitapları, yalnızca tarih bilincinin ya da iş ya da özel hayatta hedeflenen noktalara ulaşmak için izlenmesi gereken stratejinin değil, dün, bugün ve yarın kavramları arasındaki bağın oluşturulmasında da okura oldukça yardımcı olur.

kitUP ile Tarihe Tanıklık Edin 

Kolay manipüle edilebilmesi ve yanlış kaynak kullanımı dolayısıyla hatalı bilginin yaygın olarak rastlandığı alanlardan biri olan tarih kitapları için hiç şüphesiz seçicilik oldukça önemli bir kavramdır. 21. yy’da teknolojinin gelişimine karşın doğru ve yerinde bilgiye her zaman erişilememesi, okurların tarih kitaplarına olan ilgisinin artması noktasında temel etkenlerden biridir. Tarih kitaplarının popülaritesinin artmaya devam etmesi seçicilik yani tarihi doğru kaynaklardan okuma zorluğunu da eşgüdümlü olarak arttırır. Uzman ekibimizin sizler için analiz ettiği ve birçok farklı paramereyi dikkete alarak değerlendirdiği okunması gereken tarih kitapları ile tarihe tanıklık edebilir, bilgi kirliliğinden kendinizi sakınmanın en güvenli yolunun kitUP olduğunu keşfedebilirsiniz.

Bilim kitapları ya da kişisel gelişim kitaplarında olduğu gibi tarih kitaplarında da geniş bir ölçeklendirme yapmak mümkündür ve bu ölçeklendirmede zaman zaman popüler kültür, zaman zaman da tarihe konu olan topluluk ya da devletin yapısı etkin rol oynar. Tarih kitaplarını en genel bakış açısıyla; genel tarih, özel tarih, siyasi tarih ve uygarlık tarihi olarak sınıflandırabiliriz. Türkiye özelinde bakıldığında son dönemde popülaritesini arttıran tarih kitaplarının Osmanlı tarihi ve modern Türk tarihi odaklı kitaplar olduğu kolaylıkla görülebilir. Bir önceki satırlarda da ifade edildiği üzere bu durumda belirleyici olan okurun etki altında kaldığı popüler kültürdür.

kitUP uygulamasında yalnızca Osmanlı ya da Türk tarihi ile ilgili kitaplar değil, insanlık tarihi ile ilgili kitaplar bulabilecek, insanlığın önlenemez dönüşümünü daha yakından inceleme fırsatı elde ederek, yaşam perspektifinizi değiştirmek adına ilk adımı atacaksınız.

Bilim

power-sex-suicide-e-kitap

Kişisel Gelişim

accidental-genius-e-kitap

Psikoloji

13-things-mentally-strong-people-don't-do-e-kitap