En İyi Tarih Kitapları

Kitapların dünyasında olayların hassasiyeti ve eser oluşturmanın zorluğu itibariyle hiç şüphesiz tarih kitapları ayrı bir yere sahiptir ve çoğu zaman salt olarak tarih bilimi çerçevesinde değil, psikoloji, sosyoloji ve edebiyat bilimleri ile harmanlanarak oluşturulan eserler okuyucunun hafızasında yer eden niteliklere sahip olur. Burada ilk etapta tarih kitaplarının birçok farklı disiplini de kapsamasına değinilmesinin nedeni; en iyi tarih kitapları başlığı altında detayları verilen bu eserlerin her birinin interdisipliner yaklaşım ile kaleme alınmış olmasıdır.

Bunun yanı sıra kısaca listede yer alan eserlerden bahsetmek gerekirse; en iyi tarih kitapları ifadesi her ne kadar iddialı bir yaklaşım olsa da, otoritelerin ve okurların birçoğu tarafından tasdiklenen bu eserler, yoğun olarak tarih bilimine konu olan birçok olay ya da olgunun dününü, bugününü ve yarınını açıklaması itibariyle kritik bir öneme sahiptir. Dolayısıyla tarihe ilgili duyan ve tarihi yalnızca tarih biliminin çerçevesinde değil farklı yaklaşımlar ile değerlendirmek isteyen okurlar için bu listede yer alan eserlerin her biri kaçırılmaması ve vakit kaybetmeden okunması gereken eserler kategorisinde yer alır.

Şevket Süreyya Aydemir – Tek Adam

Şevket Süreyya'nın kaleminden çıkan Tek Adam kitabı, en iyi tarih kitapları içerisinde gösterilir.

Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa ve Suyu Arayan Adam başta olmak üzere Türk tarihi için birçok önemli eserin altına imzasını atan Şevket Süreyya’nın kaleminden çıkan Tek Adam, 3 ciltlik bir eser olup, Mustafa Kemal portresinin değişen dünya ve Kemalist devrimler çerçevesinde çizilmesi neticesinde Türk tarihine kazandırılan bir yapıttır. Burada özellikle Mustafa Kemal biyografisinde salt olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü öncesindeki ortamı baz alarak bir bakış açışının geliştirilmediğini, genç Cumhuriyet ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalanların geliştirdiği yeni şartlar ve küresel ölçekli değişimler dikkate alınarak daha geniş ölçekli bir Mustafa Kemal portresi çizildiğini ifade etmek gerekir. Aydemir birçok eserinde olduğu gibi Tek Adam’da da titiz bir çalışma metodolojisi belirlemiş ve gerek derlediği kaynaklar gerekse de bizatihi gözlemleri ile ortaya çıkan bu eser, en iyi tarih kitapları içerisindeki yerini almıştır.

Devlet-i Aliyye – Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye, okunması gereken tarih kitapları içerisinde yer alan bir yapıttır.

‘Tarihçilerin Kutbu’ olarak kabul edilen ve şüphesiz Osmanlı Tarihi’nin tüm detaylarıyla aydınlatılması adına ömrünün sonuna kadar çabalayan Halil İnalcık’ın unutulmaz eserlerinden biri olan ve birçok farklı yönüyle okunması gereken tarih kitapları içerisinde yer alan Devlet-i Aliyye, 4 ciltlik bir seridir ve her bir cilt Osmanlı İmparatorluğu’nda farklı alanlara odaklanarak okura detaylı bir inceleme ve araştırma imkanı sunar.

Eserin 1. cildinde Osmanoğulları Beyliği’nin devlet olma sürecine giden yolu inceleyen ve bu yolu değerlendirirken gerek ekonomik gerekse de sosyal birçok farklı noktayı dikkate alan Halil İnalcık, eserin 2. cildinde ise ‘Tagayyür ve Fesad’ yani bozuluş ve kargaşayı inceleyerek, İmparatorluk içerisindeki otorite mücadelelerinden bahsetmiştir. Devlet-i Aliyye’nin 3. cildi ise otorite mücadelesinde galip gelen Köprülü döneminin yansımaları ve merkezi otoritenin yeniden inşasına yönelik araştırmaları kapsar. Mali ve siyasi bunalımlar, iki cephede savaşan bir İmparatorluk ve sonu gelmeyen savaşların toplum üzerindeki etkilerinin de bu eserde ağırlıklı olarak dikkate alındığının altı çizilmelidir.

Devlet-i Aliyye’nin son yani 4. cildinde ise merkezi otoriteden doğan boşlukları dolduran ayanların güç kazanması ve toplumsal birçok olayda söz sahibi olması, tımar sistemindeki bozulmalar ve ekonomik dengesizler de dahil edilerek değerlendirilir. Devlet-i Aliyye serisi içerisinde klasik tarih kitaplarında olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu’nun kazandığı ya da kaybettiği savaşların nedenleri, sonuçları gibi alanların çoğu zaman arka planda kaldığını, savaşı doğuran ya da savaş sonrasında ortaya çıkan sonuçların sosyolojik ve ekonomik olarak incelenerek, göç, nüfus yapısı, vergilendirme ve devlet hizmeti gibi birçok farklı kavrama da değinildiğini ifade etmek gerekir.

Türklerin Tarihi – İlber Ortaylı

İlber Ortalı'nın imzasını taşıyan Türklerin Tarihi, Orta Asya'dan Avrupa kapılarına giden yolun tarihidir.

Tahmin edileceği üzere tarih birçok geniş ve farklı çalışma alanlarına sahiptir ve çoğu zaman tarihçilerin ana odağını belirli bir ya da birkaç alanın kapsadığını söylemek mümkündür. Halil İnalcık’ın öğrencilerinden olan ve Türk tarihine kazandırdığı sayısız eser ile büyük saygı toplayan İlber Ortaylı’nın kaleminden çıkan Türklerin tarihi, Türklerin Orta Asya steplerinde at sırtında başlayan hikayesinin, Avrupa kapılarına nasıl ulaştığını kronolojik bir sırayla okura aktarırken çeşitli sosyolojik tespit ve incelemelerde de bulunan, günümüzde Türklerin Anadolu’ya gelişi ve inşa ettiği medeniyet üzerinde sorulan birçok önemli soruya yanıt arayan ve veren bir eserdir. Siz de ‘Anadolu toprakları bugünkü halini nasıl aldı ?’ sorusunun yanıtını ayrıntılarıyla merak ediyorsanız, Türklerin Tarihi’ni vakit kaybetmeden okumaya başlayarak Türk tarihini anlatan kitaplar içerisinde zirvede yer alan bu eserden yararlanabilirsiniz.

“Koca bir kavmin binlerce kilometreyi üç asır içinde geçtiğini düşünün… Bu, dünyayı değiştirmez de ne yapar? İşte Türkler dünyayı böyle değiştirdi. Bu sebeple, bizim hayalî bir tarih ve kahramanlar üretmeye değil, yalnızca doğruyu öğrenmeye ihtiyacımız var…”

The Everything Store – Brad Stone

The Everything Store kitUp'da sizleri bekliyor.

Teknolojinin insan yaşamı üzerindeki artan etkisi ve ivmelenen gelişimi hiç şüphesiz teknoloji tarihi ile ilgili bir çalışma alanı yaratmış ve bu çalışma alanında klasik Türk ya da Osmanlı tarihinden farklı olarak teknolojik devrime öncelik eden firmalar ve çalışma yapıları da incelenerek biyografi ve iş yönetimi tarzları bir arada işlenmiştir. Bu kapsamda Brad  ortaya çıkan eserlerden biri olan The Everything Strore, 21. yy’ın en büyük markalarından biri olan Amazon’un kurulduğu şartlara ve girişimcilik ekosisteminin yapısına dair okura kazandırdığı farklı perspektif ile yakın tarih ile ilgili kitaplar içerisinde hatırı sayılır bir yere sahiptir. Teknoloji ve dijital dönüşüm kavramlarına ilgi duyan okurların vakit kaybetmeden okuması gereken eserlerin başında gelen The Everything Store, Brad Stone’ın, Jeff Bezos ve Amazon’un sıra dışı hikayesini yetenekli kaleminde işlemesi ile ortaya çıkan bir yapıttır.

Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri

Ünlü Osmanlı vezir ailesi Köprülüler soyundan gelen Ordinaryüs Profesör tarihçi Mehmet Fuat Köprülü’nün kaleme aldığı eserlerden biri olan Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Fatih’in İstanbul’u fethi sonrasında Osmanlı’nın Bizans’tan miras aldığı müesseselerin mahiyetini nicelik ve nitelik bakından inceleyen bu eser, fetih sonrası İstanbul’unda çok da değinilmeyen bir alana ışık tutma gayreti ve başarı ile okunması gereken tarih kitapları içerisinde ön planda yer alan bir yapıttır.

Diriliş-Çanakkale 1915 – Turgut Özakman

Şu Çılgın Türkler üçlemesinin ilk kitabı olan ve binlerce okurun kütüphanesinde baş köşede yer alan Çanakkale 1915, yıllar boyu süren araştırmalar sonucu ortaya çıkan ve bir milletin kan, gözyaşı, fedakarlık, cesaret ve ateş kavramları içerisinde dövüldüğü bir savaşın gerçek yüzünü tüm detaylarıyla açıklamaya çalışan ve bunda da oldukça başarılı olan bir eserdir. Turgut Özakman’ın romantik anlatımıyla okur üzerinde bıraktığı tesirin daha da artması dolayısıyla eser klasik bir tarih kitabı olmaktan çıkmış, okurların birçoğunun gözünden tarih romanı olarak da değerlendirilmiştir.

Leave Comment