Siyaset ve Toplum Kitapları

Her ülkede yapılan bir siyaset vardır. Genel olarak belli çeşitleri bulunsa da her ülkenin siyasi yapısı birbirinden farklıdır. Ülkemizin tarih kitapları genel anlamda aslında ülkenin siyasi yapısından bahseder. Siyaset, seyis kelimesinden türetilmiştir. Devlet işlerini düzenleme ve yürütme ile ilgili bütün görüşlerin tamamını kapsadığından ülke tarihinde siyasetten bahsetmemek yanlış olur. Güncel siyasi kitapları ise o dönem içinde yaşanan olayları baz almaktadır.

Siyasetle birlikte sıklıkla zikredilen politika ise, gücün elde edilmesi için yapılan hareketlerdir. Politik hareketleri inceleyen bilim dalı bulunmaktadır. Genellikle politik hareketlerde bulunmayı düşünenler psikoloji kitapları da okurlar. Böylece karşısındaki kişiyi en iyi şekilde etkilemenin yollarını ararlar. Aynı zamanda toplumu arkasına alarak daha büyük güç elde etmek için politikacılar sosyoloji kitapları bilgilerinden istifade ederler. Son çıkan psikoloji kitapları dikkate alındığında siyasetin ve politikanın her kes tarafından yapılamayacak alanlar olduğu görülecektir.

Siyasiler iktidarda kalmak için tabiri yerinde ise her türlü yolu denerler. Başarıya ulaşabilmek yalnızca siyaset bilgisi ile olmayacağından politikacıların en fazla kullandıkları bilim dalları sosyoloji ve psikolojidir. Siyaset ve toplum ayrılmaz iki parçadır. Kişileri iktidara taşıyan veya iktidardan indiren insan ve insandan oluşan toplumdur. Siyaset bilimi kitapları temel olarak toplum bilimi olan sosyolojiyi ve insanın ruh haletini anlatan psikolojiyi alırlar.

Hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de görüş ayrılıkları söz konusudur. Siyaset kitapları görüş ayrılıklarını, nedenlerini bütün ayrıntıları ile açıklamaktadır. Fakat kitaplar yazarının siyasi görüşüne göre şekillenmektedir. Yani siyaset kitapları seçilirken bu ayrıntı göz ardı edilmemelidir. Objektif paylaşımda bulunan eserler de yok değildir. Dünya ve Türkiye’de yaşanan olayları tarafsız bir anlayışla anlatan kitaplar bulunmaktadır. En iyi siyaset kitapları, daha gerçekçi görüşler sergileyenlerdir. Taraflı veya tarafsız olması değil gündeme ve geleceğe dair gerçekçi bilgiler içeren kitaplar okuyucunun gözünde daha değerlidir.

Dünya ve ülke siyasetine meraklı olan insanlar vardır. Bu kişilerin siyaset ve toplum adına temel olarak bilinen kitapları okuyarak başlaması önerilir. Bir ülkenin siyasetini anlayabilmek için toplumunu ve geçmişini iyi tanımak gerekir. Toplum ve siyasi geçmiş bilinmeden okunan kitapların anlaşılması daha zor olacaktır.